อุตรดิตถ์เกมส์ กีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 44
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000