The talk going around inside the pharmaceutic market place addtcbigis addtcbigis now is dependant on the erection dysfunction tablet Cialis and the uirvrunlzq uirvrunlzq

Many reasons are utilized to be able to help the picture dgoitpejfy dgoitpejfy of The blue pill or, from the in contrast to jcyihgsrpg jcyihgsrpg


Home | Administrator | Login

พิธีเปิดการแข่งขัน PDF Print E-mail
User Rating: / 12
PoorBest 

กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

ณ  สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

 • เวลา 16.30น.    
  • นักกีฬา  เจ้าหน้าที่  และแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
 • เวลา 17.00น.
  • พิธีกรภาคสนามเกริ่นนำถึงกำหนดการพิธีเปิด และนำเข้าสู่การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์
 • เวลา 18.00น.    
  • การถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์
  • VO.เปิดสนามและนำเข้าสู่พิธีการเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์  อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวพิธีกร
  • ประธานในพิธีเข้าสู่สนาม
 • เวลา 18.10น.   
  • การแสดงชุดที่ 1  สืบศิลป์การต่อสู้ ตำรามวยพระยาพิชัย
 • เวลา 18.22น.    
  • ขบวนพาเหรดของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าสู่สนาม ประกอบด้วย
  • ป้ายการแข่งขันกีเยาวชนกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์
  • ป้ายคำขวัญการแข่งขัน    
  • mascot
  • ขบวนธงชาติไทย
  • ขบวนธงการแข่งขัน
  • ขบวนธงจังหวัดอุตรดิตถ์
  • ขบวนเจ้าหน้าที่และนักกีฬา ทั้ง 76 จังหวัด ตามลำดับตัวอักษร  และปิดท้ายด้วยขบวนเจ้าภาพคือจังหวัดอุตรดิตถ์
  • ขบวนเกียรติยศธงการแข่งขันเข้าสู่สนาม
  • พิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา
 • เวลา 18.55น.    
  • VO.เปิดตัวประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คือ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
   คือ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน
  • ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกล่าวการดำเนินการแข่งขัน
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน
  • ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดการแข่งขันฯ
  • พิธีเชิญธงการแข่งขันและธงจังหวัดขึ้นสู่ยอดเสา
  • พิธีกรนำเข้าสู่การกล่าวคำปฏิญาณตนของนักกีฬาและกรรมการผู้ตัดสิน
  • นักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตน
  • กรรมการผู้กล่าวคำปฏิญาณตน
 • เวลา 19.10 น. 
  • การแสดงชุดที่ 2  สายแสงแห่งพระบารมี เรืองรวีนิจนิรันดร์ ภาพพิธีพระราชทานไฟพระฤกษ์  สู่การวิ่งคบเพลิง  โดยตัวแทนนักกีฬา ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์
  • วิ่งคบเพลิง
  • การจุดไฟในกระถางคบเพลิง   ด้วยเทคนิคพิเศษ
 • เวลา 19.20น.  
  • การแสดงชุดที่ 3 อุตรดิตถ์แห่งความเรืองงาม
 • เวลา 19.35น. 
  • การแสดงชุดที่ 4 อุตรดิตถ์  งดงามล้ำค่าปรากฏดาว
 • เวลา 19.45น.
  • การแสดงชุดที่ 5 ใต้ร่มพระบารมี  ล้นเกล้าชาวสยาม
 • เวลา 19.55น.
  • พิธีกรกล่าวสรุปพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์  และขอบคุณประธานในพิธี  และแขกผู้มีเกียรติ
  • ประธานในพิธี   และแขกผู้มีเกียรติเดินทางกลับ
 • เวลา 20.00น.
  • พิธีกรสถานีโทรทัศน์ สรุปจบการถ่ายทอดสด
  • เพลงอุตรดิตถ์เกมส์


กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

 • เวลา 18.00น.

- นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

 • เวลา 18.10น.

- VO. นำเข้าสู่การเปิดสนามด้วยการแสดงศิลปะพื้นบ้าน มหกรรมกลองมังคละ

 • เวลา 18.30น.

- เริ่มการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์
-  VO. นำเข้าสู่พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์
อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวพิธีกร
- พิธีกรกล่าวสรุปจากความยิ่งใหญ่ของพิธีเปิด สู่ความประทับใจในพิธีปิด
ที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมกล่าว ต้อนรับประธานในพิธี เข้าสู่สนาม

 • เวลา 18.40น.

- การแสดงชุดที่ 1 มิตรภาพและน้ำใจ คือ หลักชัยของการกีฬา

 • เวลา 18.50น.

- ขบวนพาเหรดของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าสู่สนาม ประกอบด้วย
- ป้ายการแข่งขันกีฬาเยาวชนกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์
- ป้ายคำขวัญการแข่งขัน     
- mascot
- ขบวนธงชาติไทย
- ขบวนธงการแข่งขัน
- ขบวนธงจังหวัดอุตรดิตถ์
- ขบวนเจ้าหน้าที่และนักกีฬา 35 ชนิดกีฬา
- พิธีเชิญธงชาติลงจากยอดเสา

 • เวลา 19.10น.

- พิธีกรเรียนเชิญ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการการอำนวยการ
และผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  สู่แท่นพิธีการ
- ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กล่าวสรุปการแข่งขัน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน และเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวปิดการแข่งขัน
- ประธานในพิธี กล่าวปิดการแข่งขัน
- พิธีเชิญธงการแข่งขันและธงจังหวัดลงจากยอดเสา 

 • เวลา19.20น.

- พีธีกรนำเข้าสู่พิธีการส่งมอบธงการแข่งขันฯ ให้เจ้าภาพครั้งต่อไป
- ขบวนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเจ้าภาพครั้งต่อไปเข้าสู่สนาม
- ขบวนส่งมอบธงการแข่งขันฯ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าสู่พิธีการ
- พิธีการส่งมอบธงการแข่งขันให้เจ้าภาพครั้งต่อไป
- การแสดงเจ้าภาพครั้งต่อไป

 • เวลา  19.40น.

- การแสดงชุดที่ 2 สายแสงแห่งมิตรภาพ
พิธีการดับไฟในกระถางคบเพลิงด้วยมิตรภาพของกันและกัน

 • เวลา  19.50น.

- การแสดงชุดที่ 3 ความผูกพันวันจากไกล

 • เวลา  19.58น.

- พีธีกรสรุปพิธีปิดอย่างเป็นทางการ ขอบคุณประธานในพิธี พร้อมแขกผู้มีเกียรติ
- ประธานในพิธี เดินทางกลับ

 • เวลา  20.00น.

- พิธีกรสถานีโทรทัศน์ สรุปพิธีปิด และปิดการถ่ายทอดสด

 

  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ศุกร์, 25 มีนาคม 2011 21:06
 
ติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์ ทาง E-mail : uttgames27@gmail.com

Copyright © Uttaradit Games 2011 All Rights Reserved.